نشست سفرا، کارداران کشورهای خارجی و نمایندگان سازمان‌های بین المللی با آیت الله رئیسی

نشست سفرا و کارداران کشورهای خارجی و نمایندگان سازمان‌های بین المللی با آیت الله رئیسی رئیس قوه قضائیه به مناسبت هفته قوه قضائیه، امروز دوشنبه (۳ تیر) در تهران برگزار شد.

برچسب‌ها