کتاب حقوق بشر در اسلام

در تدوین کتاب «حقوق بشر در اسلام» ملاحظات زیر مورد توجه بوده است:

از آن جا که درک و تحلیل درست از مصادیق مهمترین حق های بشری، متوقف بر آشنایی با مفاهیم، مبانی و اصول مطرح دراین مقوله می باشد، این کتاب در چهار فصل سازماندهی شده است. در فصل نخست که به بررسی مفاهیم و بیان کلیات، اختصاص دارد، افزون بر معناشناسی کلیدواژه ها، با اشاره به تاریخچه حقوق بشر، تصویری از رویکردهای اندیشمندان اسلامی به حقوق بشر معاصر نیز، ارائه شده است. این امر می تواند اهمیت و ضرورت پرداختن به موضوع حقوق بشر را بیش از پیش نمایان سازد؛ فصل دوم، به مبانی و اصول حقوق بشر، و فصلهای سوم و چهارم، به بررسی مهمترین مصادیق حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، اختصاص یافته است. رویکرد کتاب، تطبیقی و با نگاهی به حقوق بشر معاصر است تا از این رهگذر، نقاط اشتراک و افتراق آنها مشخص شود.

کتاب حاضر هرچند فراتر از متنی صرفا آموزشی است، ولی سرفصلهای مصوب درس «حقوق بشر در اسلام»(در مقطع کارشناسی حقوق) را از نظر دورنداشته و کوشش کرده است، افزون بر اتقان، از نگارشی شیوا و روان برخوردار بوده و تصویر نسبتا روشنی از حقوق بشر در اسلام را برای جامعه علمی و از جمله دانشجویان عزیر ارائه دهد. بیان گزیده مطالب و نیز طرح سئوالاتی در قالب پرسش (از متن) و پژوهش (خارج از متن) در پایان هر فصل، از امتیازات دیگر این کتاب است.

برچسب‌ها

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
1 + 1 =