کتاب شرح و بررسی ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر

کتاب شرح و بررسی ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ به قلم دکتر حسین ذبحی نگاشته شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی ستاد حقوق بشر ، کتاب شرح و بررسی ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶ به قلم دکتر حسین ذبحی نگاشته شده است.
در مقدمه این کتاب ، پیشینه اصلاح قانون مبارزه بامواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، دلایل مدعیان اصلاح قانون و پاسخ آن‌ها، ایرادهای وارده به ماده ۴۵ اصلاحی قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات و الحاقات بعدی، نتایج اجرای ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۶۷ با اصلاحات والحاقات بعدی آمده است.

کتاب شرح و بررسی ماده ۴۵ الحاقی به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۳۹۶  شامل سه مبحث بررسی اثر قانون بر پرونده‌های پس ازلازم الاجرا شدن آن و نکته‌های مربوطه، مبحث دوم اثر قانون بر پرونده‌های سابق، مبحث ممنوع شدن اعمال نهادهای ارفاقی است.

ارسال نظر

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
8 + 8 =